CALANDRA

Calandra

Som Calandra, un espai feminista de formació i acompanyament a la igualtat de gènere.

Treballem mà a mà amb entitats i institucions per aconseguir una societat més igualitària.

Dissenyem i impartim processos formatius amb perspectiva de gènere, com ara de sensibilització en igualtat, prevenció de la violència masclista, formació per a Punts Violeta, estratègies de coeducació, comunicació i llenguatge no sexista, i lideratge i empoderament de dones.

A més d’aquest servei, dissenyem processos de coeducació per a tota la comunitat educativa; t’ajudem a aplicar la perspectiva de gènere a campanyes públiques de sensibilització, creació de contingut o polítiques socials, i elaborem plans i protocols d’igualtat per a organitzacions públiques i privades, a més d’acompanyar-te en la seua execució.

Somos Calandra, un espacio feminista de formación y acompañamiento a la igualdad de género. Trabajamos mano a mano con entidades e instituciones para conseguir una sociedad más igualitaria.Diseñamos e impartimos procesos formativos con perspectiva de género, como por ejemplo sensibilización en igualdad, prevención de la violencia machista, formación para Puntos Violeta, estrategias de coeducación, comunicación y lenguaje no sexista, y liderazgo y empoderamiento femenino. Además de este servicio, diseñamos procesos de coeducación para toda la comunidad educativa; te ayudamos a aplicar la perspectiva de género a campañas públicas de sensibilización, creación de contenido o políticas sociales; y elaboramos planes y protocolos de igualdad para organizaciones públicas y privadas, además de acompañarte en su ejecución.
Esta web utiliza cookies de navegador. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies.
Aceptar | Más información